Tekstblok

Tekstblok toevoegen

  1. sleep het lay-outblok 'TEKST' en drop het op de gewenste plaats in de pagina
  2. er verschijnt een pop-upvenster, selecteer daarin de gewenste lay-outvariant (indien er meerdere varianten beschikbaar zijn)
  3. geef aan in hoeveel kolommen (#) het lay-outblok verdeeld moet worden
  4. klik in de tekstvakken om de titels en teksten te selecteren en aan te passen
  5. standaard staat er één knop in een tekstblok. Klik op het 'KNOP'-icoon om een knop per kolom te tonen, om knoppen uit te lijnen, om een secundaire knop te tonen of om knoppen te verbergen

TIP: Sla de wijzigingen die je aanbrengt in een webpagina regelmatig op. Klik daarvoor op 'pagina bewaren' linksboven in het controlepaneel.


Instellingen Lay-outblok

Lay-outvariant
Afhankelijk van het type lay-outblok heb je een of meerdere lay-outvarianten in het pop-up venster. Kies de gewenste variant. Je lay-out wordt gewisseld met behoud van de inhoud.

Achtergrondkleur
Kies hier de gewenste achtergrondkleur voor een blok. De beschikbare kleuren worden op voorhand vastgelegd per lay-outthema. De kleur van de tekst in het blok wordt automatisch mee aangepast

Achtergrondafbeelding
Behalve een achtergrondkleur kan je ook een achtergrondafbeelding plaatsen in een lay-outblok. Klik daarvoor op 'Achtergrondbeeld' en selecteer de gewenste foto in de mediabibliotheek. De gekozen afbeelding positioneert zich automatisch in de achtergrond van het lay-outblok.

Nog hulp nodig ? Contacteer ons Contacteer ons