Project op maat

Zodra we het eens zijn over de doelstellingen van je nieuwe website en de structuur die daarvoor nodig is, kunnen we heel snel een werkend prototype opzetten. Aan de hand daarvan testen we of bezoekers van jouw website er makkelijk hun weg in vinden en of de vooropgestelde doelen bereikt worden. 

Liswood & Tache werkt hierbij met korte iteraties. Een eerste iteratie is bijvoorbeeld het research- en brainstormproces, van waaruit we jouw objectieven zo scherp mogelijk omschrijven. Pas wanneer we het daar over eens zijn, gaan we over naar de volgende iteratie: de eerste ontwerpen, een eerste klikbaar model enz. 

Dankzij deze werkwijze kunnen we makkelijk bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en effectieve gebruikerservaringen. Zo anticiperen we op mogelijke problemen in latere stadia van het project en voorkomen we dat belangrijke stukken programmeerwerk naar de prullenbak zouden moeten.

Onze ervaring leert dat deze werkwijze voor grote flexibiliteit zorgt en sneller tot effectief resultaat leidt. Het geeft jou als klant de mogelijkheid om kort op de bal te spelen en snel tussentijdse feedback te geven, zonder het doel uit het oog te verliezen. Anderzijds vraagt het ook van jou de nodige flexibiliteit om je aan te passen aan gebruikerservaringen die blijken uit effectieve testen.

Analyse en brainstorm

Een goed ontwerp steunt op grondig onderzoek. Daarom vertrekken we in een project op maat altijd van een diepgaande analyse en van jouw specifieke wensen, noden en verwachtingen. Ook eventueel beschikbare gegevens over het surf- en zoekgedrag van de bezoekers van je huidige website worden daarin opgenomen. De kennis en informatie die dit oplevert wordt tijdens de ontwerpfase omgezet in een eerste concept en grafisch ontwerp. Zo komen we samen tot de ideale opbouw en meest geschikte technische vorm voor je nieuwe website.

Ieder website-ontwerp start in de vorm van wireframes. Dit zijn draadmodellen van de pagina’s van je website, waarin de focus ligt op inhoud en functionaliteit. De combinatie van wireframes tot één document heet een interaction design of een blauwdruk van je toekomstige website. Wireframes zorgen voor de noodzakelijke flexibiliteit, detailniveau, focus en snelheid tijdens een fase waarin er nog gezocht wordt naar de juiste oplossing.

Voor deze eerste iteratie doen we verschillende ontwerpvoorstellen waarbij het onderscheid ligt op layout-, technisch en/of functioneel niveau. Na overleg werken we één interactie-ontwerp uit tot een prototype.

Prototyping en technische productie

Om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen lopen het proces van ontwerp en ontwikkeling parallel. Meteen na de eerste conceptschetsen starten we met het bouwen van prototypes. Deze prototypes geven een veel duidelijker beeld van de werking van een website of applicatie dan een wireframe. Prototypes maken een ontwerp tastbaar. Wanneer de applicatie voor de eindgebruiker te zien is wordt deze immers ook in een webbrowser bekeken. Een ander voordeel van het maken van prototypes is dat ze klikbaar zijn. Hierdoor kunnen we ze voorleggen aan eindgebruikers voor usability tests.

Let op: tijdens de 1e iteratie van een nieuwe website op maat zullen we niet verder gaan dat het klikbaar maken van de interactie-ontwerpen. De klikbare prototypes zijn voornamelijk bedoeld om de ‘flow‘ van de website te kunnen testen.

Usability test

Usability testing is een essentieel onderdeel van onze werkwijze. Onder het motto ‘test early, test often’ testen we liever een keer te veel dan te weinig. Want hoe sneller je begint te testen en hoe vaker je het doet, des te beter het eindproduct.

Onze tests proberen we in een voor de gebruiker zo comfortabel mogelijke omgeving te laten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we in veel gevallen bij hem of haar langsgaan om deze korte tests af te nemen. Uit iedere test komen een aantal actie- en verbeterpunten die we vervolgens verwerken in het eindproduct.

Project-grenzen

We starten met één iteratie. Aan het einde daarvan leveren wij een tastbaar concept van de nieuwe maatwerk-website op in de vorm van een prototype. Op basis van de eerste ontwerpen kan de klant bepalen welke functionaliteiten in de uiteindelijke website worden opgenomen. Dit wordt vervolgens het vertrekpunt voor de volgende iteratie. Op dat moment kunnen wij ook een goede inschatting maken van de kostprijs van de verschillende functionaliteiten van de website.

Deze eerste iteratie omvat de volgende werkzaamheden:

  • Onderzoek doen naar en met de beoogde doelgroep
  • Het bedenken van een designrichting & het bepalen van de functionaliteiten
  • Het maken van een interactie-ontwerp op basis van een designrichting
  • Het uitwerken van één van de interactie-ontwerpen tot een eerste prototype

De volgende werkzaamheden zijn geen onderdeel van deze eerste iteratie:

  • Het maken van een grafisch ontwerp voor de website
  • Het ontwikkelen van de daadwerkelijke front-end en back-end van de applicatie

Ideeën leiden tot nieuwe ideeën

De ontwikkeling van een maatwerk-website start van een basisidee van de opdrachtgever. Van zodra er andere personen bij betrokken worden, levert dat nieuwe inzichten en ideeën op. 

Tenzij ze absoluut onmisbaar zijn in het concept van de website, nemen we deze ideeën niet meteen mee in een eerste prototype. We houden ze uiteraard wel bij en stellen ze opnieuw voor bij de presentatie van de eerste ontwerpen van de website. Samen met de klant beslissen we op dat moment of het zinvol is om ze verder uit te werken.

.

Nog hulp nodig ? Contacteer ons Contacteer ons